Putovanje       http://tour.kllvx.com/hr

DOT HAZMAT Certifikacija

cjevovoda i opasnih tvari Safety Administration ( PHMSA ) odgovoran je za osiguravanje pravilan trening i certifikaciju opasnih materijala ( Hazmat ) radnicima po naslovu 49. Kodeksa saveznih propisa ( CFR ) . PHMSA jeagencija unutar US Department of Transportation (DOT) . Poslodavac Zahtjevi

Hazmat poslodavci moraju trenirati , testiranje i potvrđujem zaposlenika . Osim toga , poslodavci su razviti i zadržati evidencije o trenutnom treninga ( za tri prethodne godine ) za svakog zaposlenika ( za razdoblje zaposlenosti i 90 dana ) .

Trening

Neke komponente HazMat treninga su opće svijesti i upoznavanje , sigurnost, sigurnost svijesti , obuku vozača (potrebno za svaku HazMat zaposlenik upravljanja motornim vozilom ) i in-dubina sigurnost trening (ako je potrebansigurnosni plan ) .

su osposobljavanju

Hazmat trening evidencije moraju sadržavati ime HazMat zaposlenika , datum završetka najnovijeg treninga , naziv i adresu HazMat trenera i certifikacije dazaposlenik je trenirao i testiran .