пътуване       http://tour.kllvx.com/bg

Регламенти паспорт на САЩ

Ако планирате да пътувате в чужбина и не е нужно да има паспорт на САЩ , трябва да се прилага за една . Познаване на нормативната уредба относно американските паспорти, ще стане по-бързо и по-лесно за вас , за да получите вашия паспорт. Application

Освен ако не сте подновяване паспорта си , трябва да се прилагат за вашия паспорт на САЩ в лицето. Изтеглете и попълнете формуляра DS -11 и го представя на вашата местна агенция за паспорт.


Доказателство за гражданство

За да кандидатстват за паспорт на САЩ , трябва да предостави доказателство, че сте сте гражданин на САЩ , като предишната издадена САЩ паспорт , удостоверение за натурализация , удостоверение за гражданство , консулски доклад на раждане в чужбина, или заверено удостоверение за раждане .