пътуване       http://tour.kllvx.com/bg

Процедурата за получаване на New нигерийски паспорт

Най-новите нигерийски паспорти са сходни с европейските и американските паспорти в които те са за машинно четене . Процесът на кандидатстване започва онлайн и е опростено за ефективност . Процес Интервю също е добавена .
Процедура

Заявлението за нигерийски паспорт трябва да се попълни онлайн . Разпечатайте готовия формуляр и да го вземе , заедно с необходимите документи , с точност до имиграционната служба за вашето интервю . Световния съюз Documentation

Документи , необходими на всички граждани включват националната карта за самоличност , удостоверение за раждане , копие от страницата на данни от стария паспорт и формата на гаранта . Други документи , в зависимост от ситуацията , могат да включват брачните документи , писма и паспорти от родители ( за деца под 16 години) , писма за идентификация и полицейските доклади на местното самоуправление .