пътуване       http://tour.kllvx.com/bg

Разлика между селата & усилвател ; Градове

< P> селища и градове са две различни понятия, които се отнасят за много различни общински структури намерени навсякъде . Условията не са никак взаимозаменяеми - те се намират в двата края на кривата на населението
Население

С някои градски райони сега , измерени от десетки милиони , един град може да има много голям брой . на хората . От друга страна , едно село е с население , което често се измерва в хиляди или дори по-малко от това . Световния съюз Физически размер

По необходимост , един град е много голяма площ , В едно село , населението може да живее близо една до друга , която обхваща малък участък земя .