пътуване       http://tour.kllvx.com/bg

Въпросът дали вашия мобилен телефон , закупени в САЩ работи в Хаити може да се отговори , с една дума, с

Да US мобилни телефони Работа в Хаити ? " Може би ". Това зависи от вида на телефона и вида на услугата , които имате .
Доставчици на мобилни услуги

Хаити в момента има три мобилни доставчици на телекомуникационни . Те са Съобщение Cellulaire d' Хаити " Comcel " ( дъщерно дружество на Trilogy International Partners LLC ) , Хаити Телекомуникации International SA " HaiTel " и Digicel Хаити ( филиал на пан - Caribbean Digicel Group ) .

<Бразилски > Cellular Modes

Има три различни дигитални безжични телефонни технологии, използвани в целия свят . И трите са на разположение в Хаити , в зависимост от мобилните комуникации компанията .

TDMA ( Time Division Multiple Access ) е технология използвана от Comcel .

CDMA ( Code Division Multiple Access ) е технология, използвана от HaiTel .

GSM ( Глобална система за мобилни комуникации ) е технология използвана от Digicel Хаити .