пътуване       http://tour.kllvx.com/bg

Правна да Донеси Plant Seed от други страни в САЩ ли е ?

Защото растения, цветя и семена се продават свободно в много страни , може да решите да ги носят вкъщи за спомен . Въпреки това, поради опасения за чужди вредители и болести по растениевъдство живот , като цяло , може да донесе само семена в страната .
Декларират всички семена на митническите

Засаждане и потребление

Според митническата граница Patrol (СВР ) на Министерството на вътрешната сигурност , семена за засаждане и потреблението обикновено се допускат в Съединените щати . Въпреки това , ограниченията се различават в различните страни , така че проверете консулството на страната, от която са привеждане на семената . Сайтът CBP за селскостопански продукти е с общ списък на това, което е допустимо ( виж ресурси ) .