пътуване       http://tour.kllvx.com/bg

Дали Тринидад имат двойно гражданство със САЩ

?

Има пет възможности , чрез които човек може да има двойна САЩ и Тринидад гражданство
раждане

Ако сте родени в Тринидад и нито един от . вашите родители е гражданин на САЩ . Световния съюз родителите

Ако си американско гражданство е чрез потекло ( или един от родителите ти е гражданин на САЩ ) .

<Бразилски >
доброволен акт

Вие доброволно става гражданин на САЩ преди 29 юли 1988 г. по този начин , сте загубили Тринидад гражданство , но можете да кандидатствате за възстановяване на вашия Тринидад гражданство .
<Бразилски >
Ancestry

Ако сте закупили вашия американско гражданство след 28 Юли 1988 , и сте гражданин на Trinidad по рождение или потекло , няма да загубите Тринидад гражданство .

< Бразилски> натурализация

Ако си получил американско гражданство след 28 юли 1988 , но сте гражданин на Тринидад чрез средства, различни от раждането или потекло можете да кандидатствате за възстановяване на вашия Тринидад гражданство .
< Бразилски>