пътуване       http://tour.kllvx.com/bg

Изисквания за получаване на паспорт в Мериленд

Държавният департамент на САЩ се занимава с всички молби за паспорти , така че процесът ще бъде една и съща независимо в коя държава живеете инча Единствените аспекти на процеса , които се различават от държавата са мястото, където можете да вземете една молба паспорт и официалния мястото , където ще се представят документите. Application

В Мериленд , можете да вземете копие от заявлението за паспорт във всеки местен пощенски клон . Заявленията също са на разположение в офисите на най- Circuit Court чиновник , или могат да бъдат отпечатани онлайн от Държавния департамент на САЩ Бюрото за консулски въпроси уебсайт намира в www.travel.state.gov .


Personal Подаване < на BR >

Ако това е първият път, когато са подали заявление за паспорт или сте на възраст под 16 години , ще трябва лично да представи попълнения заявление до един от официалните определените места . Те обикновено са местните пощенски офиси , библиотеки, или съдилища . За да намерите определен район в близост до вас, посетете http://iafdb.travel.state.gov/и търсене от вашия пощенски код или град и държава.

Ако подновяване на паспорт, който е по-малко от 15 години стар , можете да изпратите своето заявление и други приложими документи на адреса, посочен във формуляра.